fbpx

Privacy

Huidzorg Totaal Huidzorg Totaal, gevestigd aan Roerdomp 3, 3403 ZP IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Huidzorg Totaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huidzorg Totaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analystics
Huidzorg Totaal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidzorg Totaal bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Huidzorg Totaal te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Huidzorg Totaal heeft hier geen invloed op.
Huidzorg Totaal heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidzorg Totaal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huidzorg Totaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•Voor- en achternaam
•Geslacht
•Geboortedatum
•Geboorteplaas
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•IP-adres
•Uw BSN nummer
•Gegevens over uw zorgverzekeraar
•Uw medische gegevens/gegevens over uw gezondheidstoestant
•De voortgang van uw behandeling
•Gegevens over de betaling/vergoeding van uw behandeling
•Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidzorg Totaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•Het bijhouden van jouw medisch dossier;
•Het inplannen van een afspraak;
•Financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidzorg Totaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidzorgtotaal.nl. Huidzorg Totaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Huidzorg Totaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huidzorg Totaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidzorg Totaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.

Cookies
Op de websites van Huidzorg Totaal wordt gewerkt met cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en het gebruik voor de bezoeker te optimaliseren.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huidzorgtotaal.nl