fbpx

Klachtenregeling

Klachtenregeling bij Huidzorg Totaal

Bij Huidzorg Totaal wordt de uiterste best gedaan om jou van goede zorg te voorzien. Heb je desondanks hierover een klacht, laat het mij weten. Je klacht wordt met uiterste zorg behandeld. Als je van mening bent dat ik de klacht niet naar behoren heb opgelost, of er ontstaat behoefte aan een bemiddelend gesprek, dan kun je je wenden tot het Klachtenloket Paramedici (https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Indien dit niet het bevredigende resultaat geeft kan je je wenden tot de geschillencommissie. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg.